De rechtsgebieden van Nederland

In Nederland worden de rechtsgebieden over het algemeen in twee globale categorieën verdeeld waar alle rechtsgebieden invallen, namelijk publiekrecht en privaatrecht. Publiekrecht gaat over de relatie van burgers/bedrijven en de overheid, terwijl privaatrecht over de relatie van burgers/bedrijven andere burgers/bedrijven gaat. Vaak zijn advocaten gespecialiseerd in één of meerdere rechtsgebieden, het wordt daarom ook aangeraden om een advocatenkantoor met veel advocaten in meerdere rechtsgebieden in te schakelen. Op deze manier is alle kennis en expertise heel dichtbij. Maak bijvoorbeeld gebruik van de SWDV Advocaten.

De publiekrechtelijke rechtsgebieden

Als het over publiekrecht gaat is de overheid altijd één van de partijen. Dit gaat echter niet alleen maar over de overheid in Den Haag, maar ook over de provincies en gemeenten. Als je praat over rijksniveau, dan gaat dat ook over de fiscale en sociale inlichtingen en opsporingsdiensten, de Dienst Uitvoering Onderwijs, de Staatsbosbeheer, de Autoriteit Financiële Markten en niet alleen maar over de tweede kamer en de regering. Alle overheidsinstellingen vallen in principe onder het publiekrecht. De publiekrechtelijke rechtsgebieden zijn onder andere:

  • Het strafrecht, hier vervolgt het openbaar Ministerie(overheid) een verdachte (burger) omdat hij ervan verdacht wordt dat er een wet is overtreden.
  • Het bestuursrecht, dit gaat over welke bevoegdheden de verschillende instanties binnen de overheid hebben en hoe, waar en wanneer ze deze bevoegdheden mogen gebruiken. Hierin worden ook de procedures beschreven die in acht moeten worden genomen om deze besluiten te nemen en de procedures voor als de burger het met een bepaald besluit niet eens is.
  • Het staatsrecht, hier staan alle staatsrechtelijke zaken beschreven. Zoals de grondrechten maar ook zeker de zaken omtrent de indeling en opzet van de rechtsstaat zoals de bevoegdheden van de Koning.
  • Het fiscaal recht. Iedereen kent wel die verschrikkelijke blauwe enveloppen die regelmatig in je brievenbus zitten, deze worden verstuurd met als basis het fiscaal recht. Ook andere belastingen zoals de BTW, de omzetbelasting en de accijnzen vallen hieronder.

De privaatrechtelijke rechtsgebieden

De privaatrechtelijke rechtsgebieden gaan meer over de burgers of bedrijven onderling. Deze rechtsgebieden zijn onder andere:

  • Het vermogensrecht. Hier vallen de rechtsgebieden goederenrecht en verbintenissenrecht onder. Het goederenrecht gaat over wie er eigenaar is van een bepaald goed en hoe deze overgedragen kan worden.
  • Het handelsrecht. Gaat over de verbintenissen die kunnen ontstaan uit overeenkomsten tussen bedrijven, ook het intellectueel eigendomsrecht kan hier onder worden gezet.
  • Het ondernemingsrecht. Hierin staan alle interne en externe zaken van ondernemingen beschreven. Ook staat hierin hoe bijvoorbeeld een BV kan worden opgericht en wat er moet gebeuren als bestuurders niet netjes gehandeld hebben.
  • Het personen- en familierecht. Hiermee wordt onder andere zaken geregeld zoals hoe een scheiding in zijn werk gaat en wie er worden aangemerkt als vader en moeder van een kind.
  • Het arbeidsrecht. Dit regelt alles wat er tussen de werkgever en werknemer aan de orde kan zijn.