De grootste fabels over het scheiden van afval

Over het scheiden van afval hoor je misschien vaak diverse verhalen. Welk verhaal klopt nou wel en welk verhaal niet vraag je jezelf misschien af. Sommige mensen denken zelfs dat al het gescheiden afval uiteindelijk toch weer op één hoop terecht komt, maar dit is gelukkig niet het geval. In dit artikel lees je de grootste fabels over het scheiden van afval zodat deze in één klap de wereld uit zijn geholpen. Lees verder als je benieuwd bent en als je meer wilt weten over containerverhuur door Renewi! Veel leesplezier. 

Het apart weggooien van gft afval in onnodig

Dit is ook iets wat niet klopt. In sommige gevallen is het gft afval te vervuild om gescheiden te worden verwerkt. Er zit dan bijvoorbeeld plastic of iets anders bij. Een groot deel van het gft afval wordt eerst vergist, om er biogas uit te maken. Composteerbedrijven zoals Renewi maken er daarna schone compost van, die onder meer gebruikt wordt voor het verbeteren van de grond in plantsoenen. Dit kan je zien als een soort mest en is dus erg nuttig!

Het is juist slechter voor het milieu om afval te scheiden

Je denkt misschien dat het niet goed is voor het milieu om alle verschillende afvalstromen op te halen met verschillende vuilniswagens omdat je op deze manier veel brandstof verbruikt. Dit klopt alleen niet. Afval gescheiden inzamelen en recyclen is alsnog een stuk beter voor het milieu. Afzonderlijk transport levert nauwelijks extra CO2-uitstoot op. En afvalverbranding levert weliswaar energie, maar zorgt per saldo voor extra CO2-uitstoot en verlies van grondstoffen.

Als het gescheiden afval komt uiteindelijk weer bij elkaar op één grote hoop

Dit is een grote fabel natuurlijk. Het is namelijk goedkoper om gescheiden afval te verwerken, dan één hoop gemengd afval. In uitzonderlijke gevallen worden partijen apart ingezameld afval wel afgekeurd, maar dat is dan omdat er te veel afval bij zit dat er niet in hoort. Dat afval kan dan niet meer goed verwerkt worden en daardoor wordt het afgewezen. Het is dus zeker wel van belang om het afval te scheiden.