Wat is het persoonsgebonden budget?

Het persoonsgebonden budget is voor iedereen die vanwege een aandoening, beperking of een stoornis meer dan de gebruikelijke zorg nodig heeft. Eigenlijk is het pgb een subsidie van de overheid waarmee ze zelf de benodigde zorg kunnen inkopen, bijvoorbeeld intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, voorzieningen en hulpmiddelen. Iemand met een pgb is vrij om alles zelf te selecteren en in de huren.

Wie kunnen hier gebruik van maken?

Een aantal voorbeelden van mensen die hier gebruik van kunnen maken zijn onder andere: chronisch zieken, ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, jongeren met een aandoening, stoornis, beperking of psychisch probleem en andere mensen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen. Een pluspunt aan het pgb is dat het inkomen geen factor is of ze wel of niet in aanmerking kunnen komen, wel heeft het invloed op de hoogte van de eigen bijdrage.

welke vormen van het persoonsgebonden budget zijn er?

Het persoonsgebonden budget is in principe in vier vormen beschikbaar, namelijk voor de volgende:

  1. Het persoonsgebonden budget via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Deze wet is bedoeld voor mensen die ondersteuning of begeleiding nodig hebben bij onder andere huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen.
  2. Het persoonsgebonden budget via de Wet langdurige zorg (Wlz): Deze is bedoeld voor mensen die 24 uurs zorg nodig hebben, vaak zijn deze mensen chronisch ziek, kunnen ze door ouderdom niet meer voor zichzelf zorgen of zijn het mensen die een geestelijk of lichamelijke aandoening of beperking hebben.
  3. Het persoonsgebonden budget via de Jeugdwet: Bedoeld voor kinderen die ondersteuning of zorg nodig hebben. Denk hierbij aan persoonlijke verzorging, een kortdurend verblijf of vormen van begeleiding.
  4. Het persoonsgebonden budget via de Zorgverzekeringswet (Zvw): Deze is bedoeld voor mensen die verzorging of verpleging nodig hebben of voor kinderen met bijvoorbeeld autisme, deze hebben ook behoefte aan intensieve zorg.

Hoe kan ik een persoonsgebonden budget aanvragen?

Je kan het persoonsgebonden budget aanvragen via een zorgloket, je moet wel eerst goed uitzoeken welk zorgloket je precies nodig hebt. Deze zal dan je situatie bekijken en de zorgvraag beoordelen. Op deze manier wordt de vraag op welke zorg je recht hebt in kaart gebracht, waarna de verzekeraar, het zorgkantoor en de gemeente beslist of er een persoonsgebonden budget wordt toegekend en welke voorwaarden daar aan vast zitten.